Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Doorgaande lijn


 
Onze school werkt met gemengde kleutergroepen. In groep 1/2 werken we thematisch en vanuit spel.
 
Vanaf groep 3 t/m 8 werken wij in groepen samengesteld op basis van leeftijd van kinderen (groep 3, groep 4, etc.).
 
Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit groepsplannen en in het lesgeven volgens het IGDI model (IGDI=Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie).

Binnen de groepsplannen (voor de didactische gebieden spelling, rekenen, lezen en begrijpend lezen) kennen we drie niveaus:
  • De basisgroep
  • Kinderen die verlengde instructie krijgen
  • Kinderen die de verkorte instructie krijgen in de plusgroep.
Het geplande aanbod per groep kinderen staat beschreven in het groepsplan.
Bij het IGDI model wordt het lesdoel expliciet met kinderen besproken en geëvalueerd, met tussentijdse procesgerichte feedback.