Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Groepsleerkrachten


 
Elke groep wordt geleid door één of meer leerkrachten, die verantwoordelijk zijn voor hun groep.

De leerkracht is verantwoordelijk voor de onderwijskundige begeleiding en de zorg voor het kind. De leerkracht geeft extra begeleiding aan kinderen die belemmeringen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces.

Deze begeleiding wordt op een systematische en planmatige wijze gegeven aan individuele kinderen met:
  • Taal-, lees- en spellingsproblemen en dyslexie
  • Rekenproblemen
  • Gedrags- en werkhoudingsproblemen

Daarnaast begeleiden de leerkrachten ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong planmatig.

Bovenop dit alles hebben de leerkrachten nog andere specifieke taken, zoals het aansturen van activiteiten op het gebied van ICT, cultuur, sport, vieringen.
 


Jill Achten, leerkracht groep 7
Marlou van Betteray, leerkracht groep 1/2
Wendy Bloemers, leerkracht groep 4
Robin Brueren, leerkracht groep 4
Marion Cremers, leerkracht groep 1/2
Paulien Dings, leerkracht groep 8
Ruth Donders, leerkracht groep 1/2
Nancy Duys, onderwijsassistent
Kimberly Gilissen, leerkracht groep 6
Jacky Gubbels, groep 7
Judith Hendricks, leerkracht groep 3
Kelly Huijs, leerkracht groep 4
Jenny Huskes, leerkracht groep 5
Carolien Janssen, leerkracht groep 3
Kristel Janssen, leerkracht groep 1/2 (vervanging)
Linda Kessler, leerkracht groep 1/2
Har Konings, leerkracht groep 6
Willeke Manders, leerkracht groep 6
Melanie Matheij, leerkracht groep 8
Tiny Schoolmeesters, leerkracht groep 1/2
Marijn Schwillens, leerkracht groep 5
Annemiek Simons, leerkracht groep 1/2
Elif Simons, leerkracht groep 8
Marja Ummenthun, onderwijsassistent
Monique van Wijlick, leerkracht groep 3
 

 

Co-teacher


 
Vanuit het samenwerkingsverband is het mogelijk om een deskundige in te zetten voor extra ondersteuning van een kind of leerkracht op school. Dit is de co-teacher.

Zij kan werken met een of meerdere kinderen, maar ze kan ook in de groep aanwezig zijn om de leerkracht te versterken of te vervangen.
In dat laatste geval kan de leerkracht dan met een of meerdere kinderen apart werken.
 


Chris Poels, co-teacher
Luus Schoeber, co-teacher
 

 

Vakleerkracht gymnastiekOp onze school hebben we een leerkracht bewegingsonderwijs die eenmaal per 14 dagen de lessen bewegingsonderwijs voor groep 3 tot en met 8 verzorgt.

Behalve het verzorgen van de lessen is het de bedoeling dat de vakleerkracht de leerkrachten versterkt in hun handelen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Hij heeft ook tot taak periodeplanningen te maken, zodat er een opbouw in de lessen is en de lessen goed op elkaar afgestemd worden.
 

Gijs Niessen, vakleerkracht gymnastiek