Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953 DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Postbus 4636
5953ZG Reuver
 

Taal/lezen


 
Vanaf groep 3-8 werken we met methodegericht onderwijs. Hierbij gebruiken we de methodes van Veilig Leren Lezen en Estafette voor technisch lezen en Nieuwsbegrip XL voor begrijpend lezen.

Daarnaast gebruiken we Taal in Beeld voor onze taallessen.

We volgen de leerlijnen van de methodes en passen deze aan om de lessen te verrijken en betekenisvoller te maken. Hierbij zijn de lesdoelen leidend.