Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Verkeer


 
Voor verkeer werken we met de methode Wijzer door het Verkeer.

De verkeerseducatie richt zich op de inhoud van de lessen verkeer, die niet alleen theoretisch, maar ook praktisch gericht zijn. Daarnaast is er een werkgroep, waarin ouders en leerkrachten overleggen met de gemeente en het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) over de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en de route van huis naar school.
 
In groep 7 wordt het landelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland afgenomen.
Tijdens het schriftelijk verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties.

Tijdens het praktisch verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. De leerlingen fietsen hiervoor een route door Reuver. De route wordt vooraf bekend gemaakt zodat de leerlingen deze kunnen oefenen.