Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Spel en beweging


 
In de lessen bewegingsonderwijs zit een opbouw voor groep 1 tot en met 8.

Er is een vakleerkracht gymnastiek aan onze school verbonden, waardoor wij de kinderen een keer per twee weken een les kunnen aanbieden van een vakleerkracht.

In de andere week bieden de leerkrachten zelf de toestellenles aan voor die week. Daarnaast krijgen alle kinderen een tweede gymles per week, dit is meestal een spelles.

Doordat elke leerkracht actief participeert tijdens de les van de vakleerkracht wordt de expertise verspreid en geven we kwalitatief goede gymlessen.

Door middel van het project De Sportieve School werkt de school mee aan sportprojecten van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie en de gemeente Beesel. Daarbij maken de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gedurende 8 periodes van 3 weken kennis met sporten als badminton, korfbal, voetbal, basketbal, volleybal, handbal, tennis en turnen.
Parallel hieraan bieden de plaatselijke sportverenigingen de kans om die kennis verder te verbreden, zodat de kinderen indien gewenst een bewuste keuze voor een bepaalde tak van sport kunnen maken.
.
Een keer per jaar organiseren we een sportdag voor alle kinderen van de school.
Deze vindt altijd plaats op de dag van de koningsspelen.
Tijdens deze dag staan sport en spel centraal, waarbij er een groepsdoorbrekend aanbod is. Kinderen zijn actief en ook ouders spelen een belangrijke rol op deze dag