Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling


 
Schoolbreed wordt er gewerkt met de Soemo Kaarten. Dit is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk.

Daarnaast komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod via andere lesprogramma's. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu, op school en thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.
 
We beschikken over een pestprotocol. We handelen hiernaar. Dat wil zeggen dat we aandacht hebben voor drie groepen (degene die gepest wordt, de pester en de middengroep).
 
We hebben mogelijkheden om programma's in te zetten voor een kleinere groep kinderen, zoals bijvoorbeeld een SOVA-training (sociale vaardigheden) in de bovenbouw. De ouders worden hier actief bij betrokken. In groep 8 is de training met name gericht op de overgang naar het voortgezet onderwijs.