Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Internet


 
Net als in de maatschappij moeten kinderen leren wat goed is en wat niet, wat kan en wat niet. Het gebruik van het internet als informatiemiddel is een faciliteit die alle leerlingen onder de knie moeten krijgen. Daarbij wordt de strategie van het "begeleidend confronteren" toegepast. "Begeleidend confronteren" houdt in dat je kinderen leert omgaan met internet, zoveel mogelijk zoals het is. Internet is een afspiegeling van de maatschappij. Zoals je ze leert om te gaan met televisie en druk verkeer, zo moet dat ook met het internet.
 
De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Internetgebruik gebeurt altijd onder toezicht van ouders en/of leerkrachten. Bovendien zijn de meeste ongewenste sites vergrendeld.
 
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 nemen jaarlijks deel aan een project over Social Media. Dit project wordt door andere scholen in de gemeente Beesel gevolgd. Vanuit de gemeente is er een subsidie om ook externe deskundigen in te kunnen schakelen.

 Samen met de kinderen en de leerkrachten zijn een aantal afspraken vastgelegd:
 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers zonder toestemming van de leerkracht
 • Vertel je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort; houd jij je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt
 • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht
 • Verstuur bij e-mailberichten nooit foto's van jezelf of van anderen zonder toestemming van je leerkracht
 • Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat het niet hoort; het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt
 • Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet
 • Spreek van tevoren met de leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen
 
Afspraken leerkrachten:
 • Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden
 • Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden zo mogelijk eerst door de leerkracht bekeken
 • Kinderen zoeken zoveel mogelijk onder begeleiding van leerkracht of ouders op Internet
 • Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen
 • Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen; het is meestal immers niet hun schuld
 • Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen
 • Voor e-mail geldt het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken