Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Pesten


 
In ons pedagogisch handelen willen wij een sfeer creëren, waarbinnen kinderen zich prettig en veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen, daarom besteden we veel aandacht aan het pesten en gepest worden.
 
Pesten is niet af te doen met de opmerking dat "iedereen wel eens wordt geplaagd". Tussen plagen en pesten zit een groot verschil. Bij plagen zijn kinderen aan elkaar gewaagd. Bij pesten niet, dan wordt een kind zo vaak onder handen genomen dat het er geestelijk en lichamelijk onder lijdt. Zo'n kind is niet in staat zich te verdedigen. Pesten is gebaseerd op ongelijkheid. De pester speelt de baas over het gepeste kind.
 
Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en het gepeste kind. Op de achtergrond is er een zwijgende groep kinderen bij betrokken: de meelopers. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij zijn succes afmeet. Er zijn echter ook kinderen die pesten afkeuren, maar er zich niet mee bemoeien.
Verder zijn natuurlijk de ouders in het geding. Zij worden dagelijks geconfronteerd met een emotioneel geknakt kind of krijgen thuis stoere verhalen te horen.
En dan is er de leerkracht. Deze heeft de groep, pesters én gepeste kinderen, elke dag in de groep en kan iets doen aan de veiligheid van alle kinderen. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag.
Ouders, leerkrachten, leerlingen, directie en bestuur moeten er samen iets aan doen. Niemand mag aan de kant blijven staan.
 
Om het pestprobleem op school aan te pakken gaan wij te werk volgens de 'vijfsporenaanpak'. Deze is gericht op alle betrokkenen:
  • De ouders, door over pesten te praten en het pesten aan te kaarten bij de leerkracht of schooldirectie
  • De leerkracht, die pestgedrag in de groep aan de orde stelt en samen met de leerlingen regels vastlegt
  • De pester, door hem/haar op zijn/haar gedrag aan te spreken
  • Het gepeste kind, door te luisteren en het verhaal serieus te nemen
  • De zwijgende groep leerlingen, door hen aan het praten te krijgen en stelling te laten nemen