Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Zorg voor alle kinderen


 
In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is de organisatie van de zorg voor onze kinderen vastgelegd. Het SOP kunt u hier inzien.

De school heeft zorg voor alle kinderen; hun ontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd. De ontwikkeling van gedrag, lezen, taal en rekenen wordt naast observaties enkele keren per jaar ook getoetst.
 
De eerstverantwoordelijken voor de zorg aan de kinderen zijn de groepsleerkrachten. De teamleider onderbouw, voor groep 1 tot en met 4, en de teamleider bovenbouw, voor groep 5 tot en met 8 worden betrokken daar waar nodig. Samenwerken met ouders is hierbij vanzelfsprekend.
 
Extra aandacht en hulp wordt gegeven aan kinderen bij wie dit, om welke reden dan ook, nodig is.
In gevallen waar bijsturing gewenst is, treedt de handelingsgerichte aanpak (HGA) in werking. Daarin staat nauwkeurig omschreven wat de aanleiding voor de HGA is en hoe het traject van die bijsturing eruit ziet.
Daarbij worden alle beschikbare gegevens van een kind op verschillende deelgebieden geïnventariseerd. Van elk gebied worden plussen, minnen en kansen in kaart gebracht. Door gebruik te maken van de kansen krijgt de leerkracht nieuwe handelingsalternatieven voor het werken met het specifieke kind.
De HGA wordt samen opgesteld met de ouders. Na een vooraf vastgestelde periode volgt een evaluatie en worden eventuele vervolgstappen bepaald.
 
Als de school denkt niet voldoende zorg te kunnen bieden, worden externe deskundigen ingeschakeld, uiteraard in samenwerking met de betrokken ouders.