Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Verslaglegging


 
De school legt een dossier aan van alle gegevens die belangrijk zijn voor het volgen van de ontwikkelingen van een kind gedurende de schoolloopbaan. Rapportage hierover vindt op regelmatige basis plaats in gesprekken van leerkrachten met ouders.
 
Het leerlingportfolio in groep 3 tot en met 8 geeft inzicht in de resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem, het rapport en werk van de kinderen. In de lagere groepen bevat het portfolio het plakboek, met in groep 2 daarbij resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem. Het leerlingportfolio wordt op twee momenten in het schooljaar aan de kinderen meegegeven.
 
Met het oog op de keuze voor Voortgezet Onderwijs vindt in groep 8 na de jaarwisseling adviesoverleg plaats tussen de leerkracht(en), de ouders en de leerling.
 
In die periode moeten alle leerlingen in groep 8 ook een eindtoets maken. Het College voor Toetsen en Examens biedt de centrale eindtoets aan, maar scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen toelating niet alleen laten afhangen van het resultaat van de eindtoets; het schooladvies weegt het zwaarst. De eindtoets die wij hanteren is Route 8.