Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Rapportage


 
Wij werken op onze school met een kindportfolio, dat minimaal twee keer per jaar met de kinderen mee naar huis gaat. We waarderen een actieve inbreng van ouders hierin zeer. Op die manier wordt het portfolio echt een deel van kind en ouder en gaat het leven. Er wordt dus ook altijd gevraagd aan ouders om samen met het kind het portfolio te bekijken en te bespreken.
 
In het portfolio vindt u altijd een mix van zelfgekozen werk en een rapport. We zoeken verdieping voor kinderen door te werken met reflectie op de eigen ontwikkeling.
 
Voor groep 1/2 volstaan wij met een plakboek met door de kinderen zelfgekozen werkjes en een toevoeging van werk gekozen door de leerkracht. Dit kunnen ook foto's zijn van werk uit een kringactiviteit, bouwhoek of iets dergelijks. Het gesprek over het gekozen werk is tevens de reflectie voor het kind.
 
U krijgt zo gedurende twee jaar een beeld van de groei van uw kind. Door kinderen zelf te laten kiezen bevorderen we hun eigen inbreng, positief kritische houding en motivatie.
Ook voegt de leerkracht twee keer per jaar een beschrijving toe van de ontwikkeling van het kind.
 
Vanaf groep 3 blijft ook het zelfgekozen werk een belangrijk onderdeel van het portfolio.
Daarnaast maakt elke leerkracht twee keer per jaar een rapport voor elk kind. Hierop is een niveaubeoordeling te vinden van de vorderingen van het kind. Deze beoordeling is altijd gebaseerd op het niveau waarop uw kind werkt in de klas (dus een kind dat op een lager niveau werkt kan toch een voldoende of goed behalen en vice versa). Ook staat op het rapport voor elk ontwikkelingsgebied een beschrijving van de groei van het kind.
 
Om ouders en kind een reëel beeld te geven van de ontwikkeling in vergelijking met het landelijk gemiddelde voegen we vanaf eind groep 4 de Citotoetsen toe in het portfolio. We benadrukken zowel naar ouders als kinderen dat dit een onderdeel is en zeker niet het belangrijkste.
 
Tot aan groep 4 krijgen ouders inzicht in de toetsresultaten tijdens oudergesprekken. Hier kiezen we bewust voor omdat pas vanaf eind groep 4 de groei van een kind in een Cito grafiek waarneembaar wordt. Ook vinden wij het belangrijk om ouders eerst kennis te laten maken met de toetsen en bijbehorende grafieken alvorens deze mee te geven.
 
Vanaf groep 6 werken we met een voorlopig uitstroomsperspectief.