Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Opvang van nieuwe leerlingen


 
Start in groep 1
De eerste maandag na de vierde verjaardag start de leerling in groep 1. Enkele weken daarvoor is er een kennismakingsgesprek met de leerkracht en de ouders.
Meer informatie over de gang van zaken in groep 1 en 2 kunt u hier nalezen.
 
Instromen op een ander moment
In deze situatie betekent het dat er een leerling instroomt die al op een andere school onderwijs heeft gevolgd. Ouders die belangstelling hebben voor de school kunnen zich melden voor een kennismakingsgesprek. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen ouders ervoor kiezen om hun kind aan te melden.
Anders is het als de school van herkomst, een school is van het cluster Beesel. Dan zal er eerst overleg plaats vinden met die school. Afhankelijk van de reden van de wens tot overstappen naar de school zal er een overleg plaatsvinden met de ouders, school van herkomst en de teamleider.
Voor de overdracht van de school van herkomst zal een Onderwijskundig Rapport (OKR) worden opgesteld. Ook zullen de gegevens van het leerlingvolgsysteem van CITO worden doorgegeven.
In overleg met de ouders wordt er een kijkmoment en instroommoment bepaald.
In de nieuwe klas wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het niveau van de nieuwe leerling.