Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Schorsing en verwijdering


 
Hoewel we als school er alles aan zullen doen om het te voorkomen, kan het toch zijn dat een leerling zich zodanig ontwikkelt dat we als school niet meer in staat zijn om het kind die ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft. Soms is die ontwikkeling zo ernstig dat we als school tot verwijdering van een leerlingen denken te moeten overgaan. In grote lijnen kan dit in twee gevallen voorkomen
o  Als sanctie bij ernstig wangedrag van het kind en/of de ouders, of ernstig gedrag dat in strijd is met de grondslag van onze school.
o  Als onderwijskundige maatregel wanneer onze school niet meer kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind en dit voor het kind ernstige sociaal-emotionele gevolgen heeft. Dit kan zich uiten in het gedrag van de leerling (wangedrag of juist erg in zichzelf gekeerd).
 
We zullen uiteraard niet zomaar tot verwijdering over gaan. Dit gebeurt alleen in ernstige gevallen (ter beoordeling aan de directie en het bevoegd gezag). Bovendien gaat er een stappenplan in werking als de school vindt dat de grenzen van wat de school nog kan bieden zijn bereikt. Dit stappenplan kent zowel preventieve maatregelen, als ook formele, wettelijke maatregelen. Het volledige stappenplan is opgenomen in het bestuursondersteuningsprofiel van Kerobei.