Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Overdracht naar andere scholen


 
Naar een andere school binnen de gemeente Beesel
Tussen de scholen binnen de gemeente Beesel bestaan duidelijke afspraken met betrekking tot het overstappen naar een andere basisschool binnen de gemeente. Er wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst om de wenselijkheid en noodzakelijkheid van de overstap te bespreken. De scholen dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid en nemen hierbij het welzijn en het welbevinden van het kind als uitgangspunt.

De ouders worden bij deze gesprekken betrokken en in gezamenlijkheid wordt dan een besluit genomen.

Voor kinderen die in een zorgtraject zitten geldt een nog grotere zorgvuldigheid en zijn we als scholen terughoudend. Als er na overleg besloten wordt tot plaatsing, worden de kinderen in de groep geplaatst waarin ze op hun vorige school ook zaten. Er wordt contact gelegd met de vorige school en deze school maakt een onderwijskundig rapport. In dit rapport staan de gegevens m.b.t. de vorderingen op de vorige school. De ouders krijgen hiervan een kopie.
 
Rapportage aan een basisschool buiten de gemeente Beesel
Gaat een leerling naar een basisschool buiten de gemeente Beesel dan vullen wij een onderwijskundig rapport in voor die school. In dat rapport worden algemene gegevens betreffende het kind, de ouders en de school weergegeven en verder krijgt de nieuwe school informatie over de gebruikte methodes en de behaalde niveaus.