Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Contacten Voortgezet Onderwijs


 
Rapportage aan het voortgezet onderwijs
Van iedere leerling, die onze school verlaat en naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt het DOD (digitaal Overdrachtsdossier) ingevuld door de leerkracht van groep 8. In dit document worden de schoolvorderingen van de vakvormingsgebieden ingevoerd en worden de leerlingkenmerken verwoord. Voordat dit dossier naar het voortgezet onderwijs wordt doorgestuurd, wordt de inhoud met de ouders besproken.
De groepsleerkracht geeft, in samenspraak met de teamleider, een advies naar welk niveau van voortgezet onderwijs de leerling kan uitstromen.
 
Informatie over voortgezet onderwijs
In het begin van het schooljaar wordt een ouderavond gehouden waar de ouders informatie krijgen over groep 8; dan krijgen zij ook de eerste informatie over het voortgezet onderwijs.
Een speciale ouderavond beleggen we in het najaar. De ouders krijgen dan uitgebreidere informatie over het voortgezet onderwijs en informatie over de eindtoets groep 8.
Verder geven wij enkele informatieboekjes over het voortgezet onderwijs door. Ook de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs worden aan de ouders bekendgemaakt, met het advies enkele scholen tijdens de open dagen te bezoeken.
In de weken voor de carnavalsvakantie houden wij persoonlijke gesprekken: ouders worden met hun kind uitgenodigd om te komen praten over het advies dat wij willen geven.

Aanmelding voortgezet onderwijs
Rond de jaarwisseling zijn er open dagen op de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.
Wanneer de kinderen het eindadvies in groep 8 hebben gekregen, melden ze zich in maart aan op de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze.
 
In april of mei krijgen de ouders te horen of hun kind toegelaten is tot de school waar zij hun kind hebben aangemeld. De ouders zijn vrij in de keuze van de school voor voortgezet onderwijs. Hier geven we dan ook geen adviezen over. Na de aanmeldingen overlegt de mentor van de school voor voortgezet onderwijs met de groepsleerkracht van groep 8 over de aangemelde leerlingen. Tegelijkertijd wordt er ook gepraat over de resultaten van de oud-leerlingen.