Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Jeugdbeleid gemeente Beesel


 
Het beleid in de gemeente Beesel is gericht op voor- en vroegschoolse educatie, op taalstimulering, op het creëren van een doorgaande lijn in zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun omgeving en het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Basisschool Bösdael werkt dit beleid uit in samenwerking met andere scholen en met de participanten binnen de brede school.
 
In samenwerking met de leerplichtambtenaar van de gemeente wordt onnodig en onwettig schoolverzuim tegengegaan. Gemeente en scholen gebruiken hiervoor de verzuimkaart; deze is terug te vinden op onze website.

Gezinscoaches
De gezinscoaches van de gemeente Beesel geven ondersteuning en hulp aan ouders/verzorgers en jeugdigen met vragen over opvoeden en opgroeien. Het is een team van jeugdhulpverleners met verschillende expertises en veel ervaring, zodat bijna elke vorm van hulp ingezet kan worden. Het team pakt ondersteunings- en hulpvragen van ouders/verzorgers en jeugdigen op.
 
De gezinscoach komt regelmatig op school. Ouders/verzorgers kunnen samen met de teamleider en de gezinscoach de zorgen, die op school en thuis leven, bespreken en verdere afspraken maken. Door samen te werken wordt geprobeerd zo snel en passend mogelijk de juiste ondersteuning te bieden. Daar waar nodig zal er ook specialistische hulp ingezet worden.
 
Indien gewenst kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de gezinscoach. Dit kan via het Samenlevingsloket: elke ochtend van 9.00 uur tot 10.30 uur bij Pro Vita, Broeklaan 4.
Telefonisch bereikbaar van 8.30uur tot 16.30 uur: 077 474 92 92.
Via de mail: samenlevingsloket@beesel.nl.
Meer informatie: www.samenmetbeesel.nl.
 


Contactpersoon Renée Oosterholt
Broeklaan 4
5953NB Reuver
 
Postbus 4750
5953ZK Reuver
 
077-4749292
gezinscoaches@beesel.nl