Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Jeugdgezondheidszorg


 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zo ook in de regio Noord- en Midden-Limburg, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, wordt aangeboden.
Alle ouders van jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezond en veilig opgroeien.
 
Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om kinderen te onderzoeken/screenen. Daarnaast worden kinderen in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
 
Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van een kind, kan de logopediste van de GGD onderzoek doen en advies geven. Dit kan vanaf 2 jaar, op het consultatiebureau of de basisschool.
 
JGZ werkt samen met andere organisaties om de zorg voor kinderen goed te regelen. Bijvoorbeeld kinderartsen, kinderfysiotherapie, scholen en hulpverlening.
Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat een kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoekt JGZ samen met de ouders naar een oplossing. Soms kan JGZ die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat er doorverwezen wordt voor verder onderzoek, advies of hulp.
 
Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de gezondheid van de kinderen. Door de school te stimuleren de schoolomgeving gezonder en veiliger te maken helpt de GGD mee aan een gezonder leefklimaat. De meeste scholen besteden al aandacht aan gezondheid, welzijn en veiligheid door lessen te geven over thema's als gezonde voeding, maar ook door te praten over bijvoorbeeld een pestprotocol. De Gezonde School-methodiek is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen.
 
De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders, leerlingen en medewerkers van scholen bij de behandeling van klachten waar sprake is van machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders/leerlingen, medewerkers van een school en tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk.
Wilt u een gesprek met de externe vertrouwenspersoon dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GGD Limburg-Noord.
 
Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website www.ggdlimburgnoord.nl of iedere werkdag op tel.nr. 088-1191111.

Wegwijzer JGZ>
 


GGD
Drie Decembersingel 50
5921AC Venlo-Blerick
 
Postbus 1150
5900BD Venlo
 
088-1191111 maandag t/m donderdag van 08.30u - 17.00u, vrijdag van 08.30u - 14.00u
www.ggdlimburgnoord.nl