Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Oudervereniging


 
De Oudervereniging (OV) organiseert, samen met teamleden, activiteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, uitstapjes, de sportdag, schoolfotograaf en de kledinginzameling. Daarnaast adviseert de OV de MR en het team over allerlei zaken betreffende het onderwijs, de leerlingen en de ouders.
 
De OV vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Met deze ouderbijdrage kan de OV activiteiten organiseren. Voor dit schooljaar is de vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 17,50.
 


Sharon van Hoof (voorzitter)
nnb (secretaris)
Michael Alberts (penningmeester)

email ov_bd@bosdael.kerobei.nl     

contactpersoon onderbouw: Sharon van Hoof
contactpersoon bovenbouw: Michael Alberts