Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Ouder- en leerlingenpanel


 
Natuurlijk wil de school van de mensen, waar het in ons werk om gaat, weten, hoe het onderwijs ervaren wordt. Het belangrijkste instrument om hier de kwaliteit van het onderwijs in beeld te krijgen, is het gesprek. Om dit vorm te geven zijn een leerlingenpanel en een ouderpanel actief.
 
Het leerlingenpanel bestaat uit leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8. Het ouderpanel bestaat uit ouders, die zich hiervoor aangemeld hebben. Zowel het leerlingen- als het ouderpanel komt ca. 6 maal per jaar bij elkaar om aspecten van het onderwijs en de organisatie te bespreken.
 
Aan de hand van gerichte vragen aan ouders en kinderen wil de school een beeld krijgen over de vraag hoe het onderwijs ervaren wordt. Is de missie en visie in de praktijk herkenbaar? Zijn de juiste werkwijzen gekozen en hoe worden die ervaren? Hoe wordt er thuis en in de klas tegen de school aangekeken?
 
De bevindingen van deze gesprekken worden regelmatig besproken met de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en het team en zijn na te lezen op de website van de school.