Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Peuterspeelzaal Pinkeltje


 
"Mijn speelen is leeren, mijn leeren is spelen" , schreef Hieronijmus van Alphen in 1778.
 
Voor speelleergroep Pinkeltje geldt dat uitgangspunt nog steeds. De medewerkers van Pinkeltje willen dat de peuter (van twee tot vier jaar) zich vooral op zijn gemak voelt. Van daaruit wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd en wordt geprobeerd een steentje bij te dragen aan de sociaal-emotionele groei, de taalontwikkeling, de creativiteit en de motoriek.
 
Pinkeltje ziet het als een groot goed dat het onderdeel is van een brede school.
 
De toekomst wordt in de dagelijks praktijk bijna spelenderwijs in het zicht gebracht. Alle voorzieningen zijn op één plek en de contacten zijn heel direct. De kinderen kunnen in kleine stapjes groeien in hun ontwikkeling van peuter naar kleuter en naar leerling. De pedagogisch medewerkers helpen hen graag het eerste stapje te zetten.
 
Openingstijden
 
Bij Pinkeltje zijn vaste combinatiegroepen:
 
Maandagmorgen/woensdagmorgen
Maandagmorgen/vrijdagmorgen
Maandagmiddag/woensdagmorgen
Maandagmiddag/vrijdagmorgen
Dinsdagmorgen/donderdagmiddag
Dinsdagmiddag/donderdagmorgen
 
De ochtenden zijn van 8.30 - 12.00 uur geopend en de middagen van 13.00 uur tot 15.00 uur.
 
Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is Pinkeltje gesloten.
 
VVE
 
Kinderen die een indicatie van Jeugdgezondheidszorg hebben voor extra ondersteuning op het gebied van onder meer taal en spraak of een andere reden kunnen maximaal 11 uur naar 't Pinkeltje komen. Deze peuters krijgen extra ondersteuning daar waar zij dat voor hun ontwikkeling nodig hebben.
 
Kosten
 
Vanaf 1 mei 2017 zijn alle speelleergroepen onderdeel van st. Kindercentrum 't Rovertje. Vanaf deze datum geldt de Wet Kinderopvang die per 01-01-2018 landelijk overal moet zijn ingevoerd.
 
Voor 2017 is de uurprijs van de speelleergroepen binnen onze gemeente vastgesteld op €7,18 per uur. Dit is het tarief waarop tweeverdieners en of studerende ouders kinderopvangtoeslag op ontvangen. Zij krijgen afhankelijk van het inkomen een groot deel van de kosten via de belastingdienst terug.
 
Gezinnen waar 1 van beide ouder(s) werkt, de zogenaamde éénverdieners hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Zij komen in aanmerking voor een gesubsidieerde plek waarbij de gemeente het merendeel van de kosten aan st. Kindercentrum 't Rovertje betaald. De ouders betalen een eigen bijdrage van €1,- per uur. Incasso vindt plaats over 12 maanden.
Informeer gerust naar de kosten voor uw situatie.
 
Inschrijven
 
Gemeentebreed zijn er drie momenten waarop u een kijkje kunt komen nemen en uw peuter kan inschrijven. Op de laatste maandag van januari voor de kinderen die voor 1 juni twee jaar worden. Op de laatste maandag van mei voor kinderen die voor 1 oktober 2 jaar worden en op de laatste maandag van september voor kinderen die voor 1 februari twee jaar worden. Plaatsing gaat op volgorde van leeftijd en kinderen met een vve-indicatie gaan voor op reguliere plaatsingen. Het kan zijn dat er sprake is van wachttijd.

Informatieboekje >

Pedagogisch Beleidsplan 2016 >

Inspectierapport GGD 2015 >

Inspectierapport 2017 >

Peuterspeelzaal Pinkeltje
Meester Bosmanshof 2
5953DM Reuver
077-4745675
psz_bd@bosdael.kerobei.nl