Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

BSO


 
Binnen Bosdael biedt Kindercentrum Zazoe voor- en naschoolse opvang aan schoolgaande kinderen van 7.30 tot 18.30 uur. Zij kunnen vóór en na school én tijdens schoolvakanties bij Zazoe terecht.

Naast bso Zazoe kunnen ouders in de gemeente Beesel kiezen voor voor- en naschoolse opvang door Ut Kruumelke en door bso 't Rovertje.
 
BSO 't Rovertje
BSO 't Rovertje biedt in meerdere locaties in gemeente Beesel naschoolse opvang. Op loopafstand van de school ligt de dichtstbijzijnde locatie Struikrovers (scouting Lambertus). Dit is een groene BSO met outdoor, nature en adventure activiteiten.

Omdat afhankelijk van de keuze van ouders kinderen ook naar andere locaties kunnen gaan, zijn de volgende afspraken gemaakt:
  •  't Rovertje levert de school per maand een actuele lijst van kinderen die de bso bezoeken.
  • De school zorgt voor verspreiding van deze lijst naar de verschillende groepen.
  • Leerkrachten controleren via deze lijst welke kinderen uit de groep die dag naar 't Rovertje gaan.
  • De leerkrachten zorgen ervoor dat deze kinderen tijdig op een afgesproken plaats verzamelen.
  • Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan zowel de school als de bso.
  • Wanneer een kind incidenteel niet naar 't Rovertje hoeft, melden de ouders dit schriftelijk bij de leerkracht en telefonisch of mondeling bij de bso.
  • Alleen wanneer een ouder het kind schriftelijk bij school heeft afgemeld, laat de leerkracht het kind naar huis gaan. In alle andere gevallen blijft het kind op school en neemt de leerkracht contact op met de bso.
Een pedagogisch medewerker van de bso is altijd herkenbaar aan het logo van Kindercentrum 't Rovertje. Dit logo staat op een t-shirt of keycord. Is dit niet het geval, dan mag de school het kind niet meegeven en wordt contact opgenomen met de bso.

Ut Kruumelke
Ut Kruumelke is gevestigd in de prachtig gerenoveerde voormalige Maria Gorettischool. Hier is ook de PSW in gehuisvest.
Het is een ruim terrein vlakbij het centrum, een park en de school.

De BSO biedt ruimte aan maximaal 19 kinderen per dagdeel, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Ut Kruumelke biedt kinderen uitdaging en begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden en talenten.

Ut Kruumelke verzorgt ook de TSO op basisschool Bosdael.
Het is fijn voor de kinderen als er zowel bij VSO en TSO als bij BSO dezelfde mensen aanwezig zijn; hierdoor voelen de kinderen zich op hun gemak.


't Rovertje
St. Jozefweg 30
5953JN Reuver
 
077-4746223
www.rovertje.nl


Ut Kruumelke
Den Roover 8
5953BJ Reuver

06-40854285
www.utkruumelke.nl