Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Verlof


 
Kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig en mogen de school niet verzuimen. De directeur van een basisschool mag verlof geven als er sprake is van gewichtige familieomstandigheden, zoals huwelijk, overlijden, ziekte, e.d.
 
Het is heel goed mogelijk dat er buiten bovengenoemde omstandigheden situaties kunnen zijn, die qua bedoeling binnen die gewichtige omstandigheden vallen.
In dat geval mag de directeur eveneens verlofdagen geven, echter per kind per jaar niet meer dan tien. Wordt dit aantal overschreden, dan ligt de bevoegdheid tot het geven van verlof bij de ambtenaar leerplichtzaken.
 
In sommige situaties kan bijzonder verlof gegeven worden. Beargumenteerde verlofaanvragen kunnen alleen via het formulier op de website gedaan worden.
 
Geef afwezigheid door ziekte of artsenbezoek zo spoedig mogelijk door aan de groepsleerkracht of aan de conciërge. Deze laatste licht dan de groepsleerkracht in. In het geval van herhaaldelijk ongeoorloofd schoolverzuim is de school verplicht hiervan de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente in kennis te stellen.

Aanvragen verlof>

Doorgeven afwezigheid leerling>