Centrum voor het kind

Wij geloven gewoon in mensen.

Bösdael Centrum voor het Kind biedt kinderen van 0 tot 12 jaar optimale ontwikkelkansen door het scheppen van een uitdagende leef-, speel-, en leeromgeving en een pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig en geborgen kan voelen. Er is ruimte voor groei en ontplooiing op alle ontwikkelingsgebieden. Centraal hierbij staat dat dit gebeurt samen met anderen. Onze school streeft ernaar om het bruisende centrum van de wijk te zijn, waar kinderen, ouders,ouderen en andere bewoners en omwonende elkaar ontmoeten. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten, zowel binnen als buiten onze school.

Naar alle leerlingen, ouders en betrokken partners dragen wij de volgende overtuiging uit: “Wij geloven gewoon in mensen”, in onze praktijk omvat dit  de volgende kernwaarden: 

  • Liefde en Passie: voor de (ontwikkeling van) onze  leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze omgeving.
  • Respect: voor onszelf en de wereld om ons heen. ∙ Denken en werken in kansen: kijken naar wat wél  kan.
  • Samen in erkende ongelijkheid: niet iedereen is  hetzelfde, hier maken we dankbaar gebruik van. ∙ Gericht op groei: optimale ontwikkelkansen voor  ieder persoon.