Het team

Elke groep wordt geleid door één of meer leerkrachten, die verantwoordelijk zijn voor hun groep.

De leerkracht is verantwoordelijk voor de onderwijskundige begeleiding en de zorg voor het kind. De leerkracht geeft extra begeleiding aan kinderen die belemmeringen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces.

Deze begeleiding wordt op een systematische en planmatige wijze gegeven aan individuele kinderen met:

  • Taal-, lees- en spellingsproblemen en dyslexie
  • Rekenproblemen
  • Gedrags- en werkhoudingsproblemen

Daarnaast begeleiden de leerkrachten ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong planmatig.

Bovenop dit alles hebben de leerkrachten nog andere specifieke taken, zoals het aansturen van activiteiten op het gebied van ICT, cultuur, sport, vieringen.

 

 

De algehele leiding van de school berust bij de directeur, bijgestaan en bij afwezigheid vervangen door de teamleider.

De teamleiders geven leiding aan het onderwijsproces en de beide bouwen. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de onderwijskundige ontwikkeling op onze school. Zij begeleiden en ondersteunen de leerkrachten bij het geven van speciale en pedagogische hulp aan de kinderen.

Basisschool Bosdael vormt samen met Basisschool Meander en Basisschool het Spick het scholencluster Beesel/Reuver.

Aan de school is een conciërge verbonden die de directie en de leerkrachten met allerlei werkzaamheden ondersteunt. Verder is er een administratief medewerker in dienst ter assistentie van de directie.

Elk jaar zijn er diverse stagiaires werkzaam op onze school. Zij werken aan hun eigen beroepsgerichte ontwikkeling door mee te werken in de groepen en aan te sluiten op de schoolontwikkeling.

Ondersteuning komt verder van diverse vrijwilligers.

Het hele team
Leerkrachten
Ondersteunend personeel
Management