Start op school

Start in groep 1
De dag na de vierde verjaardag start de leerling in groep 1. Enkele weken daarvoor is er een intakegesprek met de teamleider en de ouders. Aan de hand van dit gesprek wordt de leerling ingedeeld in een groep. De leerkracht maakt vervolgens een afspraak voor het kennismakingsmoment met ouders en kind. Meer informatie over de gang van zaken in groep 1 en 2 kunt u hier nalezen.

Instromen op een ander moment
In deze situatie betekent het dat er een leerling instroomt die al op een andere school onderwijs heeft gevolgd. Ouders die belangstelling hebben voor de school kunnen zich melden voor een kennismakingsgesprek. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen ouders ervoor kiezen om hun kind aan te melden.

Anders is het als de school van herkomst, een school is van het cluster Beesel. Dan zal er eerst overleg plaats vinden met die school. Afhankelijk van de reden van de wens tot overstappen naar de school zal er een overleg plaatsvinden met de ouders, school van herkomst en de teamleider.

Voor de overdracht van de school van herkomst zal een Onderwijskundig Rapport (OKR) worden opgesteld. Ook zullen de gegevens van het leerlingvolgsysteem van CITO worden doorgegeven. In overleg met de ouders wordt er een kijkmoment en instroommoment bepaald. In de nieuwe klas wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het niveau van de nieuwe leerling.

Uw kind aanmelden

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text.