Schooltijden

Vanaf tien minuten voor schooltijd mogen de kinderen naar hun groepslokaal gaan; de leerkrachten zijn dan daar aanwezig. De ouders kunnen met de kinderen meekomen; op die manier zijn informele contacten mogelijk en kan, indien nodig, kort informatie uitgewisseld worden.

Omdat de kinderen ’s morgens en ’s middags direct naar hun lokaal kunnen doorlopen, is er op die momenten geen direct toezicht nodig op de speelplaats. Het toezicht dat er tijdens de middagpauze is, is bedoeld voor de kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang.

Niet alle groepen hebben tegelijkertijd pauze. Sommige groepen hebben pauze van 10.00u – 10.15u, andere groepen van 10.20u – 10.35u.

In de pauzes mogen de kinderen gebruik maken van de speelplaats en van het plein tegenover de school.
Iedere groep komt wekelijks aan de beurt om gebruik te maken van het voetbalveldje.

 Maandag 8.30-12.00 13.00-15.00
 Dinsdag 8.30-12.00 13.00-15.00
 Woensdag 8.30-12.30  middag vrij
 Donderdag 8.30-12.00 13.00-15.00
 Vrijdag 8.30-12.30  middag vrij