Scholenstichting Kerobei
Onze school is verbonden aan scholenstichting Kerobei. Kerobei is een stichting voor primair onderwijs met scholen in Baarlo, Beesel, (Hout-)Blerick, Maasbree, Reuver, Steyl en Tegelen. De stichting omvat 18 scholen, dagelijks maken ongeveer 4571 leerlingen gebruik van onze scholen. In 2018 hebben alle scholen meegedacht aan het strategische beleidsplan 2018-2022. Dit beleidsplan vormt de basis voor de ontwikkelingen binnen onze school.

Het beleidsplan is te bekijken via deze link: https://www.kerobei.nl/organisatie/organisatie/strategisch-beleidsplan

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg.

Gemeente Beesel
In de gemeente Beesel werken onderwijs en gemeente Beesel nauw en constructief met elkaar samen op basis van een gedeelde visie en verantwoordelijkheid. De samenwerking heeft geleid tot een gedeelde wens van onderwijs en gemeente om een kwaliteitsimpuls te realiseren op het gebied van sport, cultuur en muziek door het aanstellen van gespecialiseerde consulenten voor de afzonderlijke domeinen voor de scholen in de gemeente Beesel. De inzet van de muziek-, sport- en cultuurconsulent op onze scholen is een welkome aanvulling op de teams en daarmee is er brede vakspecifieke kennis en expertise beschikbaar.

Partners in de wijk
Basisschool Bösdael gaat voor een centrale rol in de wijk. De maatschappelijke functie van onze school zien we als een meerwaarde voor de ontwikkeling van onze kinderen. Hierbij zoeken we onder andere de samenwerking met ouderen (onder de noemer Ontmoeting Jong en Oud vinden op regelmatige basis uitwisselingsactiviteiten plaats tussen leerlingen en ouderen) en mensen met een beperking. Ook werken we samen met verenigingen onder andere bij het ontplooien van talenten middels de Talententoer die twee keer per jaar wordt vormgegeven.

Bodymapschool
Voor de ontwikkeling van de hersenen is bewegen van groot belang. Bodymap helpt ons gerichte bewegingen in te zetten tijdens het onderwijs. Om zo kinderen optimale kansen te geven om tot ontwikkeling te komen. Het ontwikkellab, de ontwikkelsporen en spelformules helpen ons om het onderwijs vanuit deze visie vorm te geven.

Euregioschool
De ontmoeting met kinderen en volwassenen uit ons buurland Duitsland heeft een bijzondere plaats. Op deze manier geven wij invulling aan goed burgerschap en krijgen kinderen een bredere kijk op de wereld om hen heen.