Wij geloven gewoon in mensen

Uw kind aanmelden?

Kom jij bij ons op school? Leuk zeg!

Onze schooltijden

Bekijk hier welke schooltijden we hanrteren!

Kom een kijkje nemen

14 januari 2020 is er de info-avond

Basisschool Bösdael

De school sluit aan bij de vraag en de behoefte van het lerende kind, geeft ondersteuning op maat en systematische begeleiding en bevordert de ontwikkeling door ruimte te maken voor zelfstandig onderzoek en samenwerking.

Het leren is afgestemd op handelingsbekwaamheden, taakbeleving en specifieke behoeften. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van het kind om het leerproces mede zelf te sturen, zelfverantwoordelijkheid te dragen en zo een eigen ontwikkelingsweg af te leggen.

het gebouw

De school

Het gebouw is zó ontworpen, dat op een uiterst flexibele manier gestalte gegeven kan worden aan de missie en visie van de verschillende participanten.

Zo kunnen groepslokalen op een eenvoudige manier aaneengeschakeld worden door de tussenwand te verwijderen.

De mogelijkheden zijn enorm: van intiem leeshoekje tot werkruimte, van praathoek tot expositieruimte, van podium tot speelplek.

Centraal ligt de verwerkingsruimte waar de kinderen individueel of in groepen werken.

Ons onderwijs

Basisschool Bösdael sluit aan bij de vraag en de behoefte van het lerende kind, geeft ondersteuning op maat en systematische begeleiding en bevordert de ontwikkeling door ruimte te maken voor zelfstandig onderzoek en samenwerking.

Het leren is afgestemd op handelingsbekwaamheden, taakbeleving en specifieke behoeften. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van het kind om het leerproces mede zelf te sturen, zelfverantwoordelijkheid te dragen en zo een eigen ontwikkelingsweg af te leggen.

Dagarrangementen

Bösdael Centrum voor het Kind biedt dagarrangementen aan. Voor-, tussen- en naschoolse opvang sluiten naadloos aan op het onderwijsaanbod, zowel in tijd als in kwaliteit. Zo kunnen de kinderen dagelijks terecht van 7.30 tot 18.30 uur voor een leuke en leerzame dag.