Bosdael

Wij geloven gewoon in mensen

Dagelijks gaan wij vol liefde en passie aan de slag met ons onderwijs, met als doel het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen op onze school.

Leren van, met en door elkaar

Bösdael Centrum voor het Kind biedt kinderen van 0 tot 12 jaar optimale ontwikkelkansen door het scheppen van een uitdagende leef-, speel-, en leeromgeving en een pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig en geborgen kan voelen. Er is ruimte voor groei en ontplooiing op alle ontwikkelingsgebieden. Centraal hierbij staat het leren van, met en door elkaar.