Peuterspeelzaal en kinderopvang

Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Deze programma’s komen zowel aan bod bij de voorschoolse educatie, die wordt aangeboden op de speelleergroep (voorheen peuterspeelzaal) of op de kinderopvang, als ook in de groepen 1 en 2 van onze basisschool.

Zo zorgen we ervoor dat iedereen goed kan starten aan het onderwijs. We trekken hierin nauw op met de speelleergroep en het kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Voor- en naschoolse opvang

Opvang voor en na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Spring Kinderopvang, Kindcentrum ’t Rovertje en Ut Kruumelke, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. Ook tijdens vakanties en vrije dagen wordt door onze partners opvang aangeboden. Voor meer informatie over de aanbieders verwijzen wij u graag door naar de websites: