Unit werken

Op Basisschool Bösdael wordt gewerkt vanuit units. We kennen de unit 1-4, 5-6 en 7-8. Elke unit bestaat uit meerdere basisgroepen. Deze groep vormt de thuisbasis voor elk kind. De basisgroep kent vaste leerkracht(en) en bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden. De kinderen starten en eindigen hun schooldag in de eigen basisgroep.

Vanuit de basisgroep wordt er groepsoverstijgend gewerkt binnen de unit, waarbij kinderen instructies krijgen passend bij hun eigen onderwijsbehoefte. Dit geeft ons de mogelijkheid om meer onderwijs op maat te bieden.

In de unit zijn meerdere leerkrachten samen verantwoordelijk voor de kinderen en het onderwijs. Op deze manier wordt het mogelijk om meer te werken vanuit kwaliteiten en expertise van de verschillende leerkrachten. De leerkracht voert leergesprekken met individuele leerlingen en maakt ze op deze manier mede-eigenaar van het leerproces. Er is veel ruimte en tijd om te bewegen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Leerjaar 1-2

In leerjaar 1 en 2 leren en spelen leerlingen tussen de 4 en 7 jaar van én met elkaar.

De activiteiten worden verzorgd rondom een thema, dat de basis vormt voor ons

aanbod. Hierin spelen een aantal activiteiten een centrale rol: spelen in hoeken, spelen in de speelzaal of buiten, grote en kleine kringen, werklessen. Alle vak vormingsgebieden komen in thema’s aan de orde: sociaal-emotionele ontwikkeling, voorbereidend taal en rekenen, spel, creatieve vorming en wereldoriëntatie. Een belangrijk uitgangspunt voor het onderwijs in unit 1- 2 is Bodymap. Bodymap richt zich op de versterking van de natuurlijke ontwikkeling via beweging. In ons onderwijs uit zich dit vooral door het centraal stellen van beweging en spel in onze onderwijstijd.

Leerjaar 3-8

In leerjaar 3 tot en met 8 wordt groepsoverstijgend gewerkt. Vak inhouden worden aangeboden in kleine instructiegroepen van maximaal 8 tot 10 kinderen.

Leerlingen werken aan taken die zoveel mogelijk zijn afgestemd op het kind qua kind kenmerken, niveau en manier van leren. Verwerking van leerstof vindt plaats middels werklessen, dagtaken, weektaken, spel en beweging en thematisch werken. Ook in jaargroepen 3-8 is Bodymap zichtbaar en is er ruimte en tijd om te bewegen. Leerprocessen worden samen met kinderen gevolgd, persoonlijke kind gesprekken vormen hiervoor de basis.