Header

Burgerschap

Jong en Oud

Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij, in de breedste zin van het woord.

Hier hoort ook bij dat we de leerlingen leren hoe zij later kunnen deelnemen en een actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Onder de naam Jong en Oud zorgen we op basisschool Bösdael voor een structurele ontmoeting tussen onze leerlingen en ouderen in de wijk, vaak in de vorm van gezamenlijke activiteiten.

Het doel van deze ontmoetingen is om bij te dragen aan de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving.

Basisschool Bösdael