Samenwerking gemeente Beesel

In de gemeente Beesel werken onderwijs en gemeente nauw en constructief met elkaar samen op basis van gedeelde visie en verantwoordelijkheid. De samenwerking heeft geleid tot een gedeelde wens van onderwijs en gemeente om een kwaliteitsimpuls te realiseren op het gebied van sport, cultuur en muziek door het aanstellen van gespecialiseerde consulenten voor de afzonderlijke domeinen voor de scholen in de gemeente Beesel. Tevens trekken we samen om in het onderwijs aan anderstaligen binnen de gemeentegrenzen vorm te geven.