Sociale ontwikkeling

Wij zien het als onze taak om alle leerlingen te ondersteunen om te leren om op een fijne manier met zichzelf, andere kinderen, volwassenen en de wereld om zich heen om te gaan.  Hierbij gaat het in onze ogen om het ontwikkelen van de eigen identiteit, het kunnen aangaan van relaties, het leren verplaatsen in en omgaan met anderen, het maken van keuzes, het vergroten van het zelfvertrouwen, het kunnen beheersen en uiten van gevoelens en het kunnen omgaan met onderlinge verschillen.

Basisschool Bösdael