Header

Bodymap

Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. We kennen op veel gebieden een fantastische vooruitgang, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van digitale devices en gadgets.

Deze ontwikkelingen kennen echter ook een keerzijde. Waar vroeger na school buiten spelen en actief bezig zijn aan de orde van de dag was zien we dat kinderen tegenwoordig opgroeien in een andere speelcultuur waarvan televisie kijken en spelen op de iPad een steeds grotere rol gaan uitmaken.

Als school hebben wij ervaren dat dit minder spelen en bewegen invloed heeft op de schoolrijpheid, ofwel, het moment dat een kind toe is aan het basisonderwijs. Dat is dan ook de reden waarom wij als school gekozen hebben om te werken vanuit de visie van Bodymap, welke zich richt op het schoolrijp maken van kinderen door doelgerichte bewegingen aan te bieden.

Door het beweegprogramma Bodymap structureel in te zetten, zowel preventief als curatief, worden leermoeilijkheden verminderd en worden kinderen beter in staat gesteld om zich optimaal te ontwikkelen.