Bosdael

Waar wij voor staan

Wij geloven gewoon in mensen.

Bösdael Centrum voor het Kind biedt kinderen van 0 tot 12 jaar optimale ontwikkelkansen door het scheppen van een uitdagende leef-, speel-, en leeromgeving en een pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig en geborgen kan voelen. Er is ruimte voor groei en ontplooiing op alle ontwikkelingsgebieden. Centraal hierbij staat het leren van, met en door elkaar.Onze school streeft ernaar om het bruisende centrum van de wijk te zijn, waar kinderen, ouders, ouderen en andere bewoners en omwonende elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten, zowel binnen als buiten onze school. Naar alle leerlingen, ouders en betrokken partners dragen wij de volgende overtuiging uit:

  • Liefde en passie voor de (ontwikkeling van) onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze omgeving.
  • Respect voor onszelf, de ander en de wereld om ons heen.
  • Denken en werken vanuit kansen, kijken naar wat wél kan.
  • Niet iedereen is hetzelfde, hier maken we dankbaar gebruik van.
  • Gericht op groei, wij staan voor optimale ontwikkelkansen voor ieder individu.