Prioriteiten in onze ambities

Basisschool Bösdael

Dagelijks gaan wij vol liefde en passie aan de slag met ons onderwijs, met als doel het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen op onze school.

Op deze website nemen wij jullie dan ook vol trots mee in de manier waarop wij deze optimale ontwikkelingskansen organiseren, de keuzes die we daarin hebben gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen.

Tevens vindt u op deze website belangrijke praktische informatie ten aanzien van ons onderwijs, te denken aan schooltijden, vakanties, studiedagen en opvang.

Voor (aanvullende) vragen over ons onderwijs of een vrijblijvend kijkje in de school kunt u altijd bij ons terecht. Wij staan u graag te woord!

Namens het team van Basisschool Bösdael, Centrum voor het Kind.

Basisschool Bösdael
Header

Het MT bestaat uit een directeur en twee teamleiders. De directeur is meerscholendirecteur binnen het cluster van scholen in Beesel. Dit cluster bestaat uit basisschool Bösdael, basisschool Het Spick en basisschool De Meander. Binnen passend onderwijs participeert ook basisschool de Triolier in het cluster.

De directeur draagt de algemene verantwoordelijkheid en de teamleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de zorg en de ondersteuning van de ontwikkeling van de leerkrachten. De leerkracht is voor de ouders het eerste aanspreekpunt.

Binnen het gebouw is er een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een schoolbibliotheek. Met deze instanties wordt in doorgaande lijn intensief samengewerkt in het belang van de ontwikkeling van kinderen.

De school wordt bestuurd door de stichting Kerobei.
Onder dit bestuur vallen basisscholen in de gemeenten Beesel, Peel en Maas en Venlo, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en een school voor hoogbegaafde leerlingen.
De scholen binnen Kerobei realiseren passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen van 0 tot 14 jaar.