Onze school

Basisschool Bösdael

Basisschool Bosdael is een moderne brede school in de kern van Reuver.

De naam is historisch gerelateerd aan de omgeving en de wijk. De school is gelegen midden in een mooie wijk, vlak bij bos en Maas. Een wijk voor jong en oud. Een wijk met kansen voor verbinding. Een wijk waar we samen werken, spelen en leven.

Gemiddeld wordt de school bezocht door 380 kinderen. In de komende jaren is er een lichte daling tot 300 kinderen zichtbaar.

De begeleiding en aansturing van het leerproces vindt plaats door ongeveer 25 leerkrachten. Naast leerkrachten zijn er een onderwijsassistent, een administratief medewerker en een conciërge aanwezig om de organisatie te ondersteunen. Soms leveren vrijwilligers een bijdrage aan de organisatie. Een managementteam (MT) zorgt voor de algehele coördinatie.

Het MT bestaat uit een directeur en twee teamleiders. De directeur is meerscholendirecteur binnen het cluster van scholen in Beesel. Dit cluster bestaat uit basisschool Bösdael, basisschool Het Spick en basisschool De Meander. Binnen passend onderwijs participeert ook basisschool de Triolier in het cluster.
 
De directeur draagt de algemene verantwoordelijkheid en de teamleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de zorg en de ondersteuning van de ontwikkeling van de leerkrachten. De leerkracht is voor de ouders het eerste aanspreekpunt.
 
Binnen het gebouw is er een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een schoolbibliotheek. Met deze instanties wordt in doorgaande lijn intensief samengewerkt in het belang van de ontwikkeling van kinderen.

De school wordt bestuurd door de stichting Kerobei.
Onder dit bestuur vallen basisscholen in de gemeenten Beesel, Peel en Maas en Venlo, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en een school voor hoogbegaafde leerlingen.
De scholen binnen Kerobei realiseren passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen van 0 tot 14 jaar.