Passend onderwijs

Eerlijke kansen voor iedereen

We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Niet bij alle leerlingen gaat dit op eenzelfde manier of in eenzelfde tempo. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school hoe leerlingen met een andere ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor terbeschikking heeft. Extra aandacht en hulp wordt gegeven aan kinderen bij wie dit, om welke reden dan ook, nodig is. Hierbij kijken we samen (school, ouders en leerling) naar wat wél kan en lukt en sluiten hier in onze aanpak op aan. Samen met ouders optrekken is hierin voor ons een belangrijk uitgangspunt.